PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA ZA POŚREDNICTWEM MIASTA ŁASKARZEW

UWAGA: Uruchomienie sprzedaży węgla na zasadach preferencyjnych przez Miasto Łaskarzew we współpracy ze wskazanymi lokalnymi składami węglowymi uzależnione będzie od otrzymania węgla od wyznaczonych spółek rządowych.

Informacje podstawowe:

Poniżej publikujemy wniosek, który należy wypełnić i złożyć, aby ubiegać się o kupno węgla po preferencyjnej stawce do 2000 zł brutto/tona.

Do ceny węgla  należy doliczyć koszt transportu, który wyniesie maksymalnie 50 zł brutto, niezależnie od ilości zakupionego węgla.

Kosztu tego nie poniesiesz, jeśli zdecydujesz się na samodzielny odbiór węgla ze składu. 

Jeśli decydujesz się samodzielnie odebrać węgiel musisz zapewnić sobie środek transportu, na który zmieści się całe Twoje zamówienie. Nie dopuszczamy odbioru węgla w częściach.

Nr. konta na który będą  dokonywane  opłaty za węgiel( po ustaleniu ceny przez Urząd Miasta Łaskarzew): 08 9217 0001 0000 1049 2000 0250 (z dopiskiem OPŁATA ZA WĘGIEL)

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek powinna złożyć osoba fizyczna, która otrzymała dodatek węglowy i spełnia następujące warunki:

  • zamieszkuje w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla,
  • gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Miasta Łaskarzew,
  • ubiegała się o przyznanie i otrzymała dodatek węglowy.

Formularz wniosku dostępny:

Składanie wniosków:

1. W urzędzie Miasta Łaskarzew – sekretariat.

      Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00                                                                                                            
2. Drogą elektroniczną poprzez:

  • platformę ePUAP: Urząd Miasta Łaskarzew 1403021
  • adres e-mail: urzad@miastolaskarzew.pl

Wniosek o zakup złożony w wersji elektronicznej musi posiadać kwalifikowalny podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.

Formularz wniosku: