WIZYTA MARSZAŁEK JANINY ORZEŁOWSKIEJ W ŁASKARZEWIE

Wizyta Pani Marszałek Janiny Ewy Orzełowskiej w naszym Mieście związana była przed wszystkim z rozpoczęciem „Termomodernizacji Centrum Kultury”. Przy tej okazji jednak Pani Marszałek wizytowała również inne inwestycje zrealizowane dzięki środkom Samorządu Województwa Mazowieckiego. W dniu 25 stycznia br. miało zatem miejsce oddanie do użytku wyremontowanych pomieszczeń magazynowych w budynku OSP Łaskarzew (Program Mazowieckie Strażnice OSP 2022) i otwarcie toru sprawnościowego przy ZS Nr 1 (Program Mazowsze dla Sportu 2022). Odwiedziliśmy również nasz Stadion Sportowy – zmodernizowane trybuny część I i II (Program MIWIS 2020 i 2021).
Wszystkie te inwestycje bardzo cieszą i służą naszym mieszkańcom. Raz jeszcze na ręce Pani Marszałek Ewy Orzełowskiej składamy podziękowania za współpracę i otrzymane dofinansowania! Liczymy na kolejne środki – spotkanie z Panią Marszałek sprzyjało bowiem także rozmowom o innych ważnych potrzebach naszego Miasta.