PODPISANIE UMÓW Z SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

   W dniu 24 maja br. odbyło się podpisanie umów na dofinansowanie zadań w ramach Programu Mazowsze dla równomiernego rozwoju. Burmistrz Miasta Anna Laskowska i Skarbnik Kamila Gąska podpisały 3 umowy na łączną kwotę 4 mln zł. Są to wnioski przygotowane i złożone przez Miasto Łaskarzew na następujące inwestycje:
1. Budowa hali sportowej – 1,5 mln zł
2. Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie miasta (drogi dojazdowe do hali sportowej) – 2 mln 200 tys. 300 zł
3. Wymiana dachu na ZS Nr 2 i budynku mieszkalnym w Łaskarzewie – 299 695 zł
Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Pań Marszałek Janiny Ewy Orzełowskiej i Elżbiety Lanc.
  Dziękujemy również pracownikom Urzędu Miasta zwłaszcza Pani Klaudii Sosnówce za przygotowanie wniosków.