OBCHODY 84. ROCZNICY OBRONY ŁASKARZEWA W 1939 r.

Zapraszamy do udziału w uroczystych obchodach 84. rocznicy Obrony Łaskarzewa we wrześniu 1939 r.