INFORMACJA O WSTRZYMANIU DOSTAWY WODY W DN. 26 PAŹDZIERNIKA br.

Szanowni mieszkańcy,

informujemy, że w związku z koniecznością usunięcia awarii wodociągu na ul. Młyńskiej wraz z wymianą uszkodzonej zasuwy liniowej w ul. Warszawskiej dnia 26 października 2023 r.  od godziny 7:00 zostanie wstrzymana dostawa wody dla CAŁEGO miasta Łaskarzew.

Przerwa w dostawie wody potrwa około 8 godzin- czas ten może ulec zmianie.  

Na czas usuwania awarii ulica Warszawska na wysokości skrzyżowania z ul. Młyńską zostanie zwężona. Wjazd  w ul. Młyńską od strony ul. Warszawskiej zostanie zamknięty. Dojazd do posesji dla mieszkańców ul. Młyńskiej oraz służb będzie możliwy tylko od strony ul. Nadrzecznej. Prosimy o zachowanie ostrożności.