POPRAWA SPÓJNOŚCI UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W MIEŚCIE ŁASKARZEW

Dofinansowanie: 1.425.000,00 PLN

Łączna kwota: 2.986.238,20 PLN

 

Przebudowa dróg gminnych tj. ul.  Garncarska, Jabłkowskiego, Kilińskiego, Przychód w Łaskarzewie.