Jak załatwić sprawę ?

Wszystkie osoby potrzebujące pomocy lub chcące udzielić pomocy uchodźcom z Ukrainy mogą kontaktować się z Urzędem Miasta w Łaskarzewie.

Pracownicy Urzędu Miasta koordynujący udzielanie pomocy uchodźcom:

  • Anna Tobiasz – Kierownik MOPS  tel. 25 68 45 963 – sprawy dotyczące odzieży i żywności
  • Kamila Licbarska tel. 25 623 97 45 lub 501 305 236 – baza lokalowa i logistyka
  • Eliza Mikusek tel. 25 623 97 41 lub 693 580 973 – zgłaszanie przyjęcia uchodźców z Ukrainy
  • Henryk Dąbrowski tel. 25 623 97 43 – kontakt z przedsiębiorcami i pracodawcami
  • Dyrektorzy Szkół i Przedszkola – sprawy edukacji i opieki przedszkolnej
  • Inne sprawy – meilowo: pomocukrainie@miastolaskarzew.pl lub tel. 25 684 52 50 
  • Ponadto wszyscy uchodźcy mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy medycznej w SPZOZ w Łaskarzewie tel. 25 684 50 17