KONKURS NA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2

_IMG_""
Pani Monika Krawczyk nadal Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie! Gratulujemy!
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w dniu 25 lipca br. został przeprowadzony konkurs na stanowisko Dyrektora ZS Nr 2. Komisja Konkursowa składała się z przedstawicieli Kuratorium Oświaty (4 osoby), Organu prowadzącego (4 osoby), związków zawodowych (3 osoby), Rady Pedagogicznej (2 osoby), Rady Rodziców (2 osoby) – razem 15 osób. Jedyna kandydatka, która złożyła ofertę i przystąpiła do konkursu – dotychczasowy Dyrektor Pani Monika Krawczyk, przedstawiła program kierowania szkołą z uwzględnieniem zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych, kadrowych, finansowo – gospodarczych, współpracy z nauczycielami i rodzicami oraz organizacjami społecznymi działającymi w środowisku.
W związku z pozytywną opinią Komisji (15 głosów „za”) Burmistrz Miasta Anna Laskowska powierzyła stanowisko Dyrektora ZS Nr 2 Pani Monice Krawczyk na okres 5 lat tj. od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2027 r.
Nowy Dyrektor będzie zarządzał Zespołem obejmującym Szkołę Podstawową, Szkołę Branżową a także – od 1 września 2022 r. – Publiczne Przedszkole „Leśny Zakątek”.