KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, ROLNICTWA, BUDOWNICTWA, MIESZKALNICTWA, PRZEMYSŁU, HANDLU I USŁUG

  1.  

KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I PLANOWANIA

  1.  

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH, OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPORTU

  1.  

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, PRZEPISÓW P/P I OCHRONY ŚRODOWISKA

  1.  

KOMISJA REWIZYJNA

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI