Miasto Łaskarzew

ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32

08-450 Łaskarzew

kod terytorialny:  1403021

NIP:  826-21-89-095
REGON: 711582180

Skrytka ePUAP: ePuap/1403021/skrytka

Sekretariat

tel. 25 684 52 50

fax 25 684 50 97

urzad@miastolaskarzew.pl
Sekretarz, ewidencja ludności, dowody osobistetel. 25 623 97 45 k.licbarska@miastolaskarzew.pl
Umowy i opłaty za wodę, ścieki oraz odpady, działalność gospodarczatel. 25 623 97 41e.mikusek@miastolaskarzew.pl
Ochrona środowiskatel. 25 623 97 46m.syryt@miastolaskarzew.pl
Budownictwo i gospodarka nieruchomościamitel. 25 623 97 46m.kasprzak@miastolaskarzew.pl
Zamówienia publiczne i inwestycjetel. 25 684 58 52r.leszczyna@miastolaskarzew.pl
Księgowość budżetowatel. 25 623 97 44 
Kasa i księgowość podatkowatel. 25 623 97 47

e.kliczek@miastolaskarzew.pl

m.rybacka@miastolaskarzew.pl

Opłata targowa, rezerwacje na targowisku, windykacja za odpady komunalne, podatek akcyzowytel. 25 623 97 47b.brzostowska@miastolaskarzew.pl
Urząd Stanu Cywilnegotel. 25 684 60 79m.wojdyga@miastolaskarzew.pl
Zarządzanie kryzysowe, ochrona ludności, sprawy wojskowe, obsługa Rady Miasta, organizacje pozarządowetel. 25 623 97 43m.jasinski@miastolaskarzew.pl
Środki zewnętrznetel. 25 684 51 64k.sosnowka@miastolaskarzew.pl
Środki zewnętrzne – drogi, Gospodarka mieszkaniowa, Program „Czyste powietrze”tel. 25 684 51 64l.zygadlo@miastolaskarzew.pl
Oświatatel. 25 684 53 93

k.gorska@miastolaskarzew.pl

w.mendyk@miastolaskarzew.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Opieka społeczna   tel. 25 684 59 63

Świadczenia rodzinne 

tel. 25 623 97 48

Księgowość             tel. 25 623 97 49

mops@miastolaskarzew.pl

Awarie oświetlenia: 607 471 887

Awarie wod-kan: 501 575 045

Numery kont bankowych:

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

BS Łaskarzew: 14 9217 0001 0000 1049 2000 0530

Pozostałe:

BS Łaskarzew: 08 9217 0001 0000 1049 2000 0250

Opłat z tytułu podatku należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego podanego w decyzji.chrona ludności