Miasto Łaskarzew

ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32

08-450 Łaskarzew

kod terytorialny:  1403021

NIP:  826-21-89-095
REGON: 711582180

Skrytka ePUAP: ePuap/1403021/skrytka

Sekretariat

tel. 25 684 52 50

fax 25 684 50 97

urzad@miastolaskarzew.pl
Sekretarz, ewidencja ludności, dowody osobiste tel. 25 623 97 45  k.licbarska@miastolaskarzew.pl
Umowy i opłaty za wodę, ścieki oraz odpady, działalność gospodarcza tel. 25 623 97 41 e.mikusek@miastolaskarzew.pl
Ochrona środowiska tel. 25 623 97 46 m.syryt@miastolaskarzew.pl
Budownictwo i gospodarka nieruchomościami tel. 25 623 97 46 m.kasprzak@miastolaskarzew.pl
Zamówienia publiczne i inwestycje tel. 25 684 58 52 r.leszczyna@miastolaskarzew.pl
Księgowość budżetowa tel. 25 623 97 44
Kasa i księgowość podatkowa tel. 25 623 97 47

e.kliczek@miastolaskarzew.pl

b.tkaczyk@miastolaskarzew.pl

Opłata targowa, rezerwacje na targowisku, windykacja za odpady komunalne, podatek akcyzowy tel. 25 623 97 47 b.brzostowska@miastolaskarzew.pl
Urząd Stanu Cywilnego tel. 25 684 60 79 m.wojdyga@miastolaskarzew.pl
Środki zewnętrzne tel. 25 684 51 46 k.sosnowka@miastolaskarzew.pl
Środki zewnętrzne – drogi, Gospodarka mieszkaniowa, Program „Czyste powietrze” tel. 25 684 51 46 l.zygadlo@miastolaskarzew.pl
Oświata tel. 25 684 53 93

k.gorska@miastolaskarzew.pl

w.mendyk@miastolaskarzew.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Opieka społeczna   tel. 25 684 59 63

Świadczenia rodzinne 

tel. 25 623 97 48

Księgowość             tel. 25 623 97 49

mops@miastolaskarzew.pl

Awarie oświetlenia: 607 471 887

Awarie wod-kan: 501 575 045

Numery kont bankowych:

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

BS Łaskarzew: 14 9217 0001 0000 1049 2000 0530

Pozostałe:

BS Łaskarzew: 08 9217 0001 0000 1049 2000 0250

Opłat z tytułu podatku należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego podanego w decyzji.