Herb, flaga oraz pieczęć Miasta Łaskarzew zostały ustanowione na podstawie Uchwały Nr XXII/125/2020 z dn. 24 czerwca 2020 r.

  Treść Uchwały

Graficzny wzór herbu, flagi i pieczęci Miasta stanowią załączniki do niniejszej Uchwały tj. załącznik Nr1, Nr2, Nr3.

DO POBRANIA:

   Herb – Załącznik nr 1

POBIERZ HERB

   Flaga – Załącznik nr 2

POBIERZ FLAGĘ

   Pieczęć – Załącznik nr 3

POBIERZ PIECZĘĆ

Załącznik Nr 4 niniejszej Uchwały reguluje zasady i warunki używania herbu i flagi Miasta Łaskarzew.

  Treść Załącznika

W opracowaniu historyczno-heraldycznym pt. „Heraldyka Miasta Łaskarzew” autorstwa Włodzimierza Chorązkiego znajduje się rozdział dotyczący historii herbu Miasta Łaskarzewa.

 Fragment opracowania dotyczący historii herbu