Od 1 stycznia 2020 roku za gospodarkę wodociągowo-kanalizacyjną na terenie miasta odpowiada Miasto Łaskarzew. Bieżące utrzymanie infrastruktury realizowane jest przez konserwatora.

Miasto zawiera z mieszkańcami umowy na dostarczanie wody i/lub odbiór ścieków. Zawarcie umowy odbywa się na podstawie złożonego wniosku o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odbiór ścieków.

Prosimy, aby mieszkańcy, którzy jeszcze nie złożyli wniosków o zawarcie umów zrobili to niezwłocznie. Bezumowne korzystanie z usług wod-kan jest karalne.

Formularze wniosków o zawarcie umów oraz umowy dostępne są także w siedzibie Urzędu Miasta Łaskarzew– ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew oraz do pobrania na stronie internetowej Miasta Łaskarzew: miastolaskarzew.pl w zakładce „strefa mieszkańca” .

Każda osoba, która złożyła wniosek może zgłosić stan wodomierza i otrzymać fakturę za wodę i ścieki. Zgłoszenia stanu wodomierzy przyjmujemy telefonicznie pod numerem telefonu 25 623 97 41 od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 -16.00 lub drogą elektroniczną: wod-kan@miastolaskarzew.pl

Od dnia 1 stycznia 2023 r. zgodnie z taryfą dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 07.12.2021 r. stawka za 1 m³ wody wynosić będzie 3,26 zł brutto, stawka za 1 m³ ścieków 9,60 zł brutto.