Sekretariat tel. 25 684 52 50

fax 25 684 50 97

urzad@miastolaskarzew.pl
Sekretarz tel. 25 623 97 43 sekretarz@miastolaskarzew.pl
Umowy i opłaty za wodę, ścieki oraz odpady tel. 25 623 97 41 e.narojczyk@miastolaskarzew.pl
Ochrona środowiska tel. 25 623 97 46 m.syryt@miastolaskarzew.pl
Budownictwo i gospodarka nieruchomościami tel. 25 623 97 46 m.kasprzak@miastolaskarzew.pl
Zamówienia publiczne i inwestycje tel. 25 684 58 52 r.leszczyna@miastolaskarzew.pl
Księgowość budżetowa tel. 25 623 97 44
Kasa i księgowość podatkowa tel. 25 623 97 47 e.kliczek@miastolaskarzew.pl

b.tkaczyk@miastolaskarzew.pl

Opłata targowa, rezerwacje na targowisku, windykacja za odpady komunalne, podatek akcyzowy tel. 25 623 97 47 b.brzostowska@miastolaskarzew.pl
Urząd Stanu Cywilnego tel. 25 684 60 79 m.wojdyga@miastolaskarzew.pl
Ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza tel. 25 623 97 45 k.licbarska@miastolaskarzew.pl
Środki zewnętrzne tel. 25 684 51 64 k.sosnowka@miastolaskarzew.pl
Środki zewnętrzne – drogi, Gospodarka mieszkaniowa, Program „Czyste powietrze” tel. 25 684 51 64 l.zygadlo@miastolaskarzew.pl
Oświata tel. 25 684 53 93 k.gorska@miastolaskarzew.pl

w.mendyk@miastolaskarzew.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Opieka społeczna   tel. 25 684 59 63

Świadczenia rodzinne 

tel. 25 623 97 48

Księgowość             tel. 25 623 97 49

mops@miastolaskarzew.pl