BUDOWA ULICY PRZYCHÓD

Rozpoczęła się budowa ulicy Przychód. Zadanie realizuje wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma BRUK – TRANS Piotr Kowalczyk.

Zadanie jest współfinansowane z środków rządowych, tj. RFRD i RPIS Polski Ład. Nawierzchnia jezdni ul. Przychód będzie wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych.
 
W ramach tej samej inwestycji przebudowane zostaną również ul. Jabłkowskiego, Garncarska (od ul. Hallera do Wyszyńskiego) oraz 40 m ul. Kilińskiego, na których wykonana będzie nawierzchnia z kostki betonowej. Termin realizacji całego zadania – czerwiec 2023 r.