OTWARCIE ULICY JABŁKOWSKIEGO

Ulica Jabłkowskiego otwarta!
W dniu 25 kwietnia br. miało miejsce uroczyste otwarcie ul. Jabłkowskiego na Osiedlu pod Lasem. Nawierzchnia gruntowa została utwardzona kostką betonową na całej długości tj. 329,5 m i szerokości 6,00 m. Zostały wykonane również obustronne pobocza szerokości 0,75 m.
Zadanie było dofinansowane z Programu Polski Ład. Łączna wartość inwestycji (ul. Jabłkowskiego, Garncarska, Kilińskiego i Przychód) to 2 986 238,20 zł, z czego dofinansowanie wynosiło 2 544 411,00 zł. Bardzo dziękujemy naszym parlamentarzystom za wsparcie przy pozyskiwaniu środków na wykonanie tego przedsięwzięcia.
W wydarzeniu uczestniczyli Senator RP Maria Koc, Posłowie Grzegorz Woźniak i Iwona Kurowska, Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Anna Kaszuba, Starosta Powiatu Garwolińskiego Marek Ziędalski, Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Trzaskowski, Zastępca Wójta Gminy Łaskarzew Sylwia Szopa.
Poświęcenia drogi dokonał Ks. Proboszcz Sławomir Niewęgłowski.
Bardzo dziękujemy Mieszkańcom Osiedla za liczny udział w uroczystości i przygotowanie jej oprawy🙂 w tym kwiatów i pączków z herbem Miasta (oczywiście produkt firmy KWS Żabczyńscy!). Podziękowania składamy również na ręce pracowników Urzędu Miasta za przygotowanie wniosków o dofinansowanie, porządkowanie terenu i pomoc techniczną.
Jednocześnie informujemy, że kolejne wnioski dot. pozyskania środków zewnętrznych na budowę i remont dróg w Łaskarzewie są dla nas priorytetem!