UTWARDZANIE ODCINKA ULICY 550-LECIA

Dzięki inicjatywie i wsparciu Mieszkańców, pracą naszych pracowników gospodarczych udało się utwardzić kolejny odcinek ulicy 550-lecia na Osiedlu pod Lasem.