WYMIANA ZASUW PRZYDOMOWYCH

Trwają prace na sieci wodociągowej na ul. Kościuszki. Obecnie wymieniane są zasuwy przydomowe na przyłączach wodociągowych do posesji. Prace wykonują przede wszystkim pracownicy gospodarczy Urzędu Miasta, w tym ekipa wod.-kan. Bardzo dziękujemy! Ta inwestycja jest bardzo potrzebna i usprawni skuteczną eksploatację infrastruktury wodociągowej.
  W przyszłym tygodniu roboty będą kontynuowane na ul. Garwolińskiej na odcinku ul. Biała – ul. Garncarska. Będzie wiązało się to z przerwą w dostawie wody na terenie całego Miasta. Wkrótce podamy szczegółowe informacje!