INFORMACJA O WSTRZYMANIU DOSTAW WODY

UWAGA  ‼️

  Dnia 05.06.2023 r. od godziny 8:00 zostanie wstrzymana dostawa wody w całym Łaskarzewie z powodu wymiany zasuw liniowych na skrzyżowaniach ul. Garwolińskiej z ul. Białą i Garncarską. Przerwa w dostawie wody potrwa do 8 godzin.

 

  Dnia 06.06.2023 r. od godziny 8:00 dostawa wody zostanie wstrzymana dla mieszkańców ul. Garwolińskiej na odcinku od ul. Białej do Garncarskiej – wymienione zostaną zasuwy przydomowe. W pozostałej części miasta woda tego dnia będzie.