BĘDZIE CHODNIK NA UL. CHOPINA!

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na poprawę bezpieczeństwa na drogach lokalnych, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – budowa chodnika ul. Chopina”. Kwota dofinansowania wynosi 420 858,51 zł i jest to 80% przewidywanych kosztów inwestycji. Nowy chodnik powstanie na odcinku od ul. Warszawskiej do rejonu ul. Frycza – dowiązanie do istniejącego chodnika. Prace planujemy rozpocząć jeszcze w tym roku.
Miasto złożyło również wniosek o dofinansowanie remontu istniejących chodników na ul. Chopina (od ul. Garwolińskiej) – czekamy na wyniki naboru wniosków do RFRD.
Miasto ubiega się również o środki z Programu Polski Ład na poprawę i rozbudowę infrastruktury drogowej w wysokości 7 mln zł. W przypadku otrzymania dofinansowania przewidujemy również przebudowę ul. Chopina wraz z chodnikami na odcinku od ul. Garwolińskiej do ul. Alejowej.
Zapowiada się bardzo intensywny okres kolejnych prac drogowych na terenie naszego Miasta