BURMISTRZ MIASTA Z ODZNACZENIEM

 Burmistrz Miasta Anna Laskowska została wyróżniona Odznaką Honorową PRIMUS IN AGENDO – Pierwszy w Działaniu. Z wnioskiem o przyznanie odznaczenia wystąpiła Pani Poseł Iwona Kurowska i ona w imieniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marleny Maląg w dniu 17 września 2023 r. przekazała medal, dyplom oraz pamiątkową grafikę.

 Odznaczenie zostało przyznane Pani Burmistrz w uznaniu zasług na rzecz polityki społecznej i rodzinnej. Serdecznie gratulujemy!