NARODOWE CZYTANIE 2023

  Wydarzenie pod PATRONATEM HONOROWYM PARY PREZYDENCKIEJ
odbyło się dnia 9 września (sobota) 2023 roku w godzinach 11.00-13.30 na Rynku
Dużym im. J. Piłsudskiego w Łaskarzewie. Podczas tegorocznej, dwunastej odsłony
Narodowego Czytania czytaliśmy utwór „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.
Utwór czytali przedstawiciele władz samorządowych, reprezentanci instytucji i
organizacji miejskich oraz zaproszeni goście. 

   Szczególne podziękowania składamy Pani Elżbiecie Paśnickiej – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaskarzewie za zorganizowanie wydarzenia. Zapraszamy za rok!