BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA

  28 listopada  2023 r w Łaskarzewie, Plac na parkingu na Rynku Dużym w godz. 09.00-16.00. Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom w wieku 45 – 74 lat co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.