BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ŁASKARZEWIE, UL. KOLEJOWA, KLONOWA, PRZYCHODNIA I ŻYTNIA

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach operacji Gospodarka wodno-ściekowa, – poddziałanie „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”,

Wybudowana została kanalizacja  sanitarna na ul. Kolejowa, Klonowa, Przychodnia i Żytnia. Na realizację inwestycji otrzymano wsparcie w wysokości 804 680, 00 zł.