WYMIANA DACHU NA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 I BUDYNKU MIESZKALNYM

  Dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach programu „Instrument Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego”, Miasto Łaskarzew zrealizowało zadanie pn.: „Wymiana dachu na budynku Zespołu Szkół nr 2 i budynku mieszkalnym zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 1803 w Łaskarzewie”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 500 224,48 zł, zaś kwota wsparcia z budżetu Województwa Mazowieckiego wyniosła 299 695,00 zł.