NOWY SAMOCHÓD DLA OSP ŁASKARZEW

  W sobotę 10 lutego 2024 r. Burmistrz Anna Laskowska wraz z Panią Skarbnik Kamilą Gąską podpisały umowę na dofinansowanie zakupu średniego wozu ratowniczo-gaśniczego ze specjalistycznym wyposażeniem dla OSP KSRG Łaskarzew. Ponadto zaplanowano działania edukacyjne dla mieszkańców na temat zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.

 

  Druhom z OSP Łaskarzew dziękujemy za owocną współpracę, zaangażowanie w przygotowanie wniosku oraz relację z wydarzenia.

Link do relacji: TUTAJ