PODPISANIE UMOWY – TWORZENIE MIEJSC INTEGRACJI (ALTANY)

  W dniu 7 lutego 2024 r. Burmistrz Anna Laskowska i Skarbnik Kamila Gąska podpisały umowę w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie na dofinansowanie ,,Tworzenie miejsc integracji w Łaskarzewie”, w ramach Programu ,,Poprawa stanu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturowej służącej lokalnej społeczności”. Środki otrzymano dzięki Lokalnej Grupie Działania Powiatu Garwolińskiego.

Zadanie obejmuje zakup i montaż 3 altan na terenie naszego Miasta, tj.

1/ plac zabaw na Osiedlu Działki pod Lasem,

2/ nad rzeką Promnik – ,,mały staw”,

3/ ul. Przychód – na tzw. ,,trójkącie”.

  Dziękujemy za otrzymane dofinansowanie! Miejsca sprzyjające spotkaniom integracyjnym – altany, na pewno będą służyły naszym Mieszkańcom.

 

(Zdjęcie altany ma charakter poglądowy)