BIULETYN INFORMACYJNY – FINANSE MIASTA

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi ,,Finansów Miasta” w kadencji 2018-2024.
Prezentujemy dane dotyczące budżetu Miasta, pozyskanych środków zewnętrznych i głównych źródeł dofinansowań oraz zadłużenia.

Takiego budżetu na inwestycje jeszcze nie było!

W kadencji 2018-2024 realizowane są największe w historii Łaskarzewa zadania, takie jak:

– Budowa hali sportowej (20 mln zł)

– Budowa kanalizacji sanitarnej (ponad 13 mln zł)

– Budowa dróg (ponad 15 mln zł)

BIULETYN INFORMACYJNY – FINANSE MIASTA