W mieście Łaskarzew wybudowano drogę gminną ul. Przychód o długości 713 mb z nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,50 m. Inwestycję udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu z państwowych funduszy celowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Miasto Łaskarzew otrzymało 1 119 411,14 zł dofinansowania na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ul. Przychód w Łaskarzewie w km 0+000,00 – 0+713,00”. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 746 969,47 zł, wkład własny z budżetu Miasta wyniósł  441 827,06 zł oraz 185 731,27 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.