Miasto Łaskarzew otrzymało dofinansowanie w kwocie 995 159,33 PLN na realizacje projektu
pn.: Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Łaskarzewie” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej XII „REACT-UE dla Mazowsza”, działania 12.1. „ REACT -EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu”. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020.

W dniu 7 kwietnia br. umowę w tej sprawie podpisały Panie Marszałek Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc z Burmistrzem Miasta Anną Laskowską i Skarbnikiem Kamilą Gąską.

Nasze „Centrum Kultury” czyli budynek OSP będący siedzibą również Miejskiej Biblioteki, DPT Bajka, Stowarzyszenia CIA i Wspólnoty Gruntowej, a także Punktu Pomocy Prawnej, Pomocy psychologicznej i terapeutycznej, zostanie wyremontowany i docieplony. Prace obejmą m.in. wymianę źródeł ciepła/montaż pomp ciepła, wymianę dachu i okien, docieplenie całego budynku, remont balkonów i schodów zewnętrznych, w tym ewakuacyjnych. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.

Gorąco dziękujemy za wsparcie Zarządowi Województwa Mazowieckiego! Bardzo cieszymy się z otrzymanego dofinansowania.