PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych świadczy usługi raz na dwa miesiące – w miesiącach parzystych (luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień) w pierwszą sobotę danego miesiąca w godzinach od 7:00 do 16:00.

UWAGA! W 2023 r. nie będzie objazdowej zbiórki mebli, odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych z terenu nieruchomości zamieszkałych bezpośrednio sprzed posesji. Wyżej wymienione odpady będą odbierane tylko na PSZOK-u.