Urząd Miasta Łaskarzew informuje, że dnia 2 lutego 2022 roku na sesji Rady Miasta Łaskarzew zostały podjęte uchwały mające wpływ na częstotliwość odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Zmiany dotyczą:

  1. PSZOK- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych świadczyć będzie usługi raz na dwa miesiące – w miesiącach parzystych (luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień) w pierwszą sobotę danego miesiąca w godzinach od 7:00 do 16:00.
  2. Zwiększa się stawkę zwolnienia właścicieli nieruchomości z tytułu kompostowania odpadów biodegradowalnych. Stawka zwolnienia wynosić będzie 5,00 zł od mieszkańca nieruchomości, na której będą kompostowane odpady biodegradowalne.
  3. Nie będzie objazdowej zbiórki mebli, odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych z terenu nieruchomości zamieszkałych bezpośrednio sprzed posesji. Wyżej wymienione odpady będą odbierane tylko na PSZOK-u.

Zmiany zostały wprowadzone w celu optymalizacji kosztów ponoszonych przez Miasto Łaskarzew na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz w trosce o dobro mieszkańców i powstrzymanie zwiększenia stawki opłat za odpady.