Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
w Mieście Łaskarzew – stan na 31.12.2022 r.