Od 1 września 2021 r., zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Łaskarzew nr XXXIV/191/2021 z dn. 17 sierpnia 2021 r.na terenie miasta Łaskarzew obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Za odpady gromadzone w sposób selektywny opłata wyniesie 35 zł/osoba miesięcznie, natomiast za odpady gromadzone w sposób nieselektywny – 140 zł/osoba miesięcznie.

Rada Miasta Łaskarzew podjęła Uchwałę, w której zwolniła w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym .

Od 1 marca 2022 r. zwolnienie, o którym mowa powyżej wynosi 5,00 zł od jednego mieszkańca na miesiąc (Uchwała RM Nr XXXIX/242/2022 z dnia 2 lutego 2022 r.).

W ten sposób opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami po uwzględnieniu częściowego zwolnienia wyniesie (od marca 2022 r.) 30,00 zł od osoby zamieszkałej.

Opłaty za gospodarowanie odpadami, należy wnosić na konto Urzędu Miasta Łaskarzew:

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie
14 9217 0001 0000 1049 2000 0530

lub w kasie Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00- 14:00

TERMINY OPŁAT

  • I kwartał (styczeń – marzec) – 15 marca 2023 r.
  • II kwartał (kwiecień – czerwiec) – 15 maja 2023 r.
  • III kwartał (lipiec – wrzesień) – 15 września 2023 r.
  • IV kwartał (październik – grudzień) –  15 listopada 2023 r.