PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MCS. ŁASKARZEW – NAGRANIE Z DNIA 02.11.2022 R.