ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

_IMG_""

Chcesz prowadzić roboty budowlane w pasie drogowym? A może chcesz umieścić w nim obiekt budowlany, np. budynek, reklamę lub inny obiekt? Jeśli tak, to musisz uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak otrzymać takie zezwolenie.

Jak załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w Urzędzie Miasta Łaskarzew
  • listownie
  • elektronicznie

Kiedy potrzebne jest zezwolenie na zajęcie pasa drogowego?

Potrzebujesz zezwolenie, jeśli chcesz:

  • prowadzić roboty w pasie drogowym;
  • umieścić w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
  • umieścić w pasie drogowym obiekty budowlane niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy;
  • zająć pas drogowy na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej.

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wydawane są na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Wydaje je zarządca drogi, której pas drogowy chcesz zająć.

PAMIĘTAJ!

Składowane w pasie drogowym pustaki, cegły, drewno kawałkowe, śmieci, pryzmy piachu itp., to również zajęcie pasa drogowego. Nieodpowiednio zabezpieczone ww. przedmioty zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Kiedy nie jest potrzebne zezwolenie na zajęcie pasa drogowego?

Nie potrzebujesz zezwolenia, jeśli zawarłeś z zarządcą drogi umowę:

  • najmu, dzierżawy lub użyczenia gruntu na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, lub na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu;
  • o partnerstwie publiczno-prywatnym. W jej wyniku – jako partner prywatny – otrzymałeś w najem, dzierżawę albo użyczono ci nieruchomości leżące w pasie drogowym. Na tych nieruchomościach musisz wykonywać działalność gospodarczą;
  • cywilnoprawną zezwalającą ci na umieszczenie w pasie drogowym w granicach miast na prawach powiatu tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (w szczególności na wiatach przystankowych lub obiektach małej architektury).

Ponadto, nie potrzebujesz zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w razie konieczności usunięcia awarii urządzeń znajdujących się w pasie drogowym, które niezwiązane są z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Po zlokalizowaniu awarii – jako prowadzący roboty – jak najszybciej zawiadom o tym zarządcę drogi. W porozumieniu z nim określisz termin i powierzchnię zajętego pasa drogowego. Zarządca drogi wyda ci decyzję, w której określi warunki zajęcia pasa drogowego oraz warunki jego przywrócenia do stanu poprzedniego, a także ustali wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Odwiedź stronę, by pobrać podanie celem zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny –>