ROZPOCZĘCIE BUDOWY ULICY JABŁKOWSKIEGO I PRZEBUDOWY FRAGMENTU ULICY KILIŃSKIEGO

Rozpoczęły się prace dotyczące budowy ulicy Jabłkowskiego na Osiedlu pod Lasem i przebudowy (40 m) ulicy Kilińskiego. W związku z powyższym prosimy o uprzątnięcie pasa drogowego ze składowanych tam różnych materiałów.