ROZPOCZĘCIE BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ

Budowa kanalizacji sanitarnej w naszym Mieście staje się faktem!
W dniu 10 stycznia br. rozpoczęły się prace w terenie przy ul. Malinowej i ul. Chopina, a od 11 stycznia br. również w rejonie ul. Andersa, Tabelowa, Błotna. Równolegle prace prowadzone są przez 3 oddzielne ekipy. Jednoczenie w Urzędzie Miasta odbywają się spotkania robocze dotyczące realizowanej inwestycji z udziałem projektantów, wykonawcy, inspektora nadzoru i pracowników Urzędu.