INFORMACJE DOTYCZĄCE DYSTRYBUCJI PREFERENCYJNEGO WĘGLA

UWAGA! Od dnia 11 stycznia br. rozpocznie się dystrybucja węgla na terenie naszego Miasta – pierwsza w tym roku. Zadanie realizuje firma Pana Tadeusza Talarka (kontakt tel. 514 864 171).
– Prosimy o przygotowanie dojazdu i miejsca składowania węgla na terenie posesji.
– Odbiór węgla potwierdzamy podpisem na liście u dostawcy. Istnieje możliwość wcześniejszego obejrzenia węgla i obecności przy jego ważeniu.
– Mieszkańcy nie ponoszą żadnych opłat za dowóz węgla na posesję!
– Kolejność dowozu węgla wynika z kolejności dokonywanych wpłat, ale wystarczy go dla wszystkich którzy uiścili opłaty.
W dalszym ciągu przyjmowane są opłaty na preferencyjny zakup węgla na rok 2022 i 2023 od osób, które złożyły wnioski.