KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŁASKARZEW

_IMG_""

Szanowni Państwo,

Burmistrz Miasta Łaskarzew działając na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a) ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 tj.)., art. 6 ust. 3,4,5 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2023 r. poz. 225 tj.) oraz uchwały
NR XLIII/268/2022 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Łaskarzew na lata 2023-2028 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,

                                                                  ogłasza konsultacje społeczne

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Strategii Rozwoju Miasta Łaskarzew na lata 2023-2028”.

Prace diagnostyczne i projektowe projektu Strategii Rozwoju Miasta Łaskarzew na lata 2023-2028 obejmowały: ankietyzację, konsultacje oraz analizy dokumentów statystycznych i planistycznych. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z projektem Strategii Rozwoju Miasta Łaskarzew na lata 2023-2028. Konsultacje pozwolą nam poznać Państwa opinie dotyczące całego procesu prac oraz ich finalnego efektu w postaci opracowanego dokumentu, a jednocześnie wprowadzić do ww. strategii ewentualne uzupełnienia i poprawki.

          Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa, ponieważ każda opinia jest dla nas bardzo istotna.

Wypełniony formularz należy złożyć w terminie 17.04.2023 r. do 22.05.2023 r. w wybranej formie:

a) w siedzibie Urzędu Miasta Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew, 
b) pocztą na adres Urzędu Miasta Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew (decyduje data wpływu do Urzędu) 
c) poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miasta Łaskarzew Skrytka ePUAP: ePuap/1403021/skrytka (decyduje data wpływu do Urzędu), 
d) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: urzad@miastolaskarzew.pl

Uwagi przesłane faksem czy w inny sposób niż podany wyżej nie będą rozpatrywane.

Dziękujemy za pomoc i współpracę!

                                                                                                                                 Burmistrz Miasta Łaskarzew
                                                                                                                                            Anna Laskowska

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŁASKARZEW

Szanowni Państwo,

Burmistrz Miasta Łaskarzew działając na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a) ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 tj.)., art. 6 ust. 3,4,5 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2023 r. poz. 225 tj.) oraz uchwały
NR XLIII/268/2022 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Łaskarzew na lata 2023-2028 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,

                                                                  ogłasza konsultacje społeczne

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Strategii Rozwoju Miasta Łaskarzew na lata 2023-2028”.

Prace diagnostyczne i projektowe projektu Strategii Rozwoju Miasta Łaskarzew na lata 2023-2028 obejmowały: ankietyzację, konsultacje oraz analizy dokumentów statystycznych i planistycznych. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z projektem Strategii Rozwoju Miasta Łaskarzew na lata 2023-2028. Konsultacje pozwolą nam poznać Państwa opinie dotyczące całego procesu prac oraz ich finalnego efektu w postaci opracowanego dokumentu, a jednocześnie wprowadzić do ww. strategii ewentualne uzupełnienia i poprawki.

          Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa, ponieważ każda opinia jest dla nas bardzo istotna.

Wypełniony formularz należy złożyć w terminie 17.04.2023 r. do 22.05.2023 r. w wybranej formie:

a) w siedzibie Urzędu Miasta Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew, 
b) pocztą na adres Urzędu Miasta Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew (decyduje data wpływu do Urzędu) 
c) poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miasta Łaskarzew Skrytka ePUAP: ePuap/1403021/skrytka (decyduje data wpływu do Urzędu), 
d) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: urzad@miastolaskarzew.pl

Uwagi przesłane faksem czy w inny sposób niż podany wyżej nie będą rozpatrywane.

Ponadto informujemy, że z Projektem Strategii Rozwoju Miasta Łaskarzew można zapoznać się w sekretariacie Urzędu Miasta. 

Dziękujemy za pomoc i współpracę!

 

                                                                                                                                 Burmistrz Miasta Łaskarzew
                                                                                                                                            Anna Laskowska