XXIX ŁASKARZEWSKI BIEG KONSTYTUCJI w dniu 3 maja 2023r.

Zapraszamy na XXIX ŁASKARZEWSKI BIEG KONSTYTUCJI w dniu 3 maja 2023r. w
rocznicę i dla upamiętnienia uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 Wydarzenie odbywa się pod hasłem:

„SPRAWNY BO TRZEŹWY – TRZEŹWY BO SPRAWNY”

 

TRASA:

Trasa biegu
o długości 7 km:

Start:  Kopiec Kościuszki – Krępa,  

przez: gm. Sobolew,
Maciejowice, Łaskarzew

Meta: Miasto
Łaskarzew – Pomnik Odzyskania Niepodległości.

Spotkanie –
poczęstunek po biegu: Park Alejki w Łaskarzewie, STODOŁA.

 

ZGŁOSZENIA:

Udział w biegu jest bezpłatny.

Zgłoszenia uczestników
przyjmujemy do 30 kwietnia 2023r.

 

1. Zgłoszenie osobiste:

а) W siedzibie Stowarzyszenia C.I.A., ul. Alejowa 13 w Łaskarzewie

(II piętro budynek OSP Łaskarzew), w dniu 28 kwietnia 2023r. od 19.00 do 20.00

–  Pana Marcina Jasińskiego UM Łaskarzew (kontakt tel. 25 623 97 43

 i mejl: m.jasinski@miastolaskarzew.pl) i Pana Pawła Trzaskowskiego „DENTA MEDICA”

b) w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Sobolewie, oraz Gończycach

c) w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Maciejowicach

d) w siedzibie DPT Bajka w Łaskarzewie

e) w sekretariatach Urzędów : Miasta Łaskarzew, Gmin: Sobolew, Łaskarzew,
Maciejowice

 

2. Informacja: facebook UM Łaskarzew  XXIX ŁASKARZEWSKI BIEG KONSTYTUCJI z okazji
uchwalenia konstytucji 3 Maja

   

HARMONOGRAM BIEGU 3 MAJA 2023:

1.Godzina 12.00:
zbiórka uczestników z Łaskarzewa ul. Alejowa 23B w Alejkach Łaskarzewskich budynek KGW Serbianki w Łaskarzewie (STODOŁA) a potem przejazd na miejsce startu w Krępie do Kopca Kościuszki  

– dopełnienie formalności zgłoszeniowych, wydanie pakietów startowych, zdeponowanie
ubrań i rzeczy osobistych, przejazd na miejsce startu.

 

3. Godzina 13.00: START – Kopiec Kościuszki – Krępa  

4. Do godziny 14.00: META w Łaskarzewie – Pomnik Odzyskania Niepodległości

5. od godz.14.15 – wręczenie nagród dla uczestników biegu głównego, bufet

 

Patronat honorowy:

1. Burmistrz Miasta Łaskarzew

2. Wójt Gminy Łaskarzew

3. Wójt Gminy Sobolew

4. Wójt Gminy Maciejowice

 

Organizatorzy:

1.    Urząd Miasta Łaskarzew

2.    Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne

3.    Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Łaskarzewie

4.    Ochotnicza Straż Pożarna w Łaskarzewie

5.    Gminny Ośrodek Kultury w Sobolewie

6.    Gminny Ośrodka Kultury w Maciejowicach

7.    Zespół Szkół Nr 1 w Łaskarzewie im. Szarych Szeregów

 

 Nagrody:

 

1.Burmistrz Miasta Łaskarzew:  pamiątkowe puchary dla zwycięzców,

2.Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie: nagrody pieniężne dla 3 pierwszych uczestników biegu, tj. pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce, oraz dla najlepszej kobiety,

3.Wójtowie i Burmistrz (z 4 gmin) indywidualne nagrody dla najlepszych uczestników z ich miejscowości

4. Bar „BELLA PIZZA”: nagroda w postaci voucherów dla zwycięzców i najlepszy z Łaskarzewa

5. MKRPAiU w Łaskarzewie: medale i trofea dla uczestników biegu w kategorii dzieci i młodzież.

 

W ramach święta majowego PIKNIK BIEGOWY 3 –majowy (dla
dzieci i młodzieży ze szkół w Łaskarzewie) w Alejkach od godz.15.00 w kategorii
chłopcy i dziewczynki

 

  1.  od godz.14.30 – wydawanie pakietów startowych dla dzieci
  2.  godz.15.00 – start w biegu na 100 m dla dzieci w wieku 5-7 lat (chłopcy/dziewczynki)
  3.  godz.15.30 – start w biegu na 400 m dla dzieci w wieku 8-11 lat (chłopcy/dziewczynki)
  4.  godz.16.00 – start w biegu na 800 m dla dzieci w wieku 12-16 lat (chłopcy/dziewczynki)
  5. Warunki uczestnictwa i zgłoszenia jak w biegu podstawowym ( dodatkowo zgoda
    rodziców lub opiekunów prawnych, oraz ich obecność podczas biegu) . Odbiór numerów startowych przez uczestników przed biegiem ( obowiązkowo wraz z opiekunami).