BUDOWA HALI – CZAS START

  Budowa hali sportowej to jedna z priorytetowych inwestycji w naszym mieście w kadencji 2018 – 2023 (2024), obok budowy kanalizacji sanitarnej i budowy dróg. Cieszymy się ogromnie, że dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób udało nam się osiągnąć cel i rozpocząć realizację tego zadania. Raz jeszcze pragniemy podziękować naszym Parlamentarzystom, Radnym RM, a także pracownikom Urzędu, w tym przede wszystkim  p. Klaudii Sosnówce i p. Ryszardowi Leszczynie.

    Budowa hali sportowej przy ZS nr 1 możliwa jest dzięki pozyskanym przez Miasto środkom zewnętrznym z 4 programów, tj.: RFiL – 4 mln zł, Polski Ład – 8,5 mln zł, Ministerstwo Sportu – 6 mln zł, Samorząd Woj. Mazow. – 1,5 mln zł (łącznie 20 mln zł). Tablice informujące o źródłach dofinansowania początkowo wyeksponowane na Sali konferencyjnej UM podczas podpisywania umowy – docelowo umieszczone zostaną na ogrodzeniu terenu budowy.

  W trakcie uroczystego podpisywania umowy Burmistrz Anna Laskowska przedstawiła podstawowe informacje dotyczące realizowanej inwestycji w tym jej lokalizację, wizualizację, wyposażenie

  Na zakończenie spotkania Burmistrz Miasta z wraz z wykonawcą udali się na teren przeznaczony pod budowę hali sportowej. Omawiano m. in. sposób dojazdu na plac budowy, ogrodzenie i monitoring terenu, ochronę drzewostanu.

    Przekazanie placu budowy wykonawcy – firma REMBUD z Przasnysza odbędzie się na początku lipca. O terminie fizycznego rozpoczęcia robót budowlanych (i symbolicznym wbijaniu szpadla z udziałem zaproszonych gości i mieszkańców) będziemy państwa informować.

  Nad prawidłowym przebiegiem prac z ramienia Miasta czuwać będzie inspektor nadzoru inwestorskiego p. Mariusz Krawczyk, projektant hali p. Konrad Kowalczyk oraz Ryszard Leszczyna (UM).

  Na pamiątkę podpisywania umowy zaproszonym gościom wręczone zostały okolicznościowe upominki – wazony na kwiaty z herbem miasta.

  Wszystkim Mieszkańcom obecnym podczas podpisywania umowy serdecznie dziękujemy.  Wielkie brawa zwłaszcza dla Antka – najmłodszego uczestnika spotkania.

Dziękujemy również pracownikom UM za przygotowanie wczorajszego wydarzenia.