BUDOWA KANALIZACJI – UL. KOLEJOWA

Rozpoczęły się budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na lewobrzeżnej części Miasta . Prace będą prowadzone do końca roku w rejonie ulic Kolejowa – Żytnia – Klonowa – Przychodnia wraz z przejściem pod rzeką Promnik i włączeniem do przepompowni ścieków na ul. Polnej/Andersa. Wykonane zostaną również przyłącza do posesji na ul. Gen. Andersa i ul. Tabelowej.

 

  W celu wykonania przyłącza kanalizacyjnego do posesji niezbędne jest zawarcie umowy z Miastem Łaskarzew – prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Miasta pokój nr 10 – Pani Eliza Mikusek.