REMONT ULICY ALEJOWEJ

W dniu 21 września 2023 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu ul. Alejowej. Wybrano ofertę złożoną przez firmę TECH – BUDOWA Tomasz Piwoński.
Zadanie obejmuje dokonanie remontu ulicy Alejowej na odcinku od ul. Rynek Duży do ulicy ks. Ściegiennego w Łaskarzewie. Roboty budowlane obejmować będą remont nawierzchni jezdni, remont chodników i zjazdów oraz nasadzenia nowych drzew. Prace będą prowadzone po podpisaniu umowy, najprawdopodobniej do końca 2023 r.
Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Mazowsza.