BUDOWA CHODNIKA NA UL. CHOPINA – OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

  W dniu 20.10.2023 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy budowy chodnika na ul. Chopina (odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Frycza). Termin składania ofert upływa 6.11.2023 r. Zadanie przewidziano do realizacji do końca 2023 r. Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 80%.