PODPISANIE UMOWY NA REMONT ŚWIETLICY W ZS NR 1 W ŁASKARZEWIE

  W dniu 2 lipca 2024 r. odbyło się podpisanie umowy z wykonawcą Fresh Mint Agnieszka Cabak na realizację zadania pn.: ,,Remont świetlicy w Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie”.

  Zadanie zostało dofinansowane z Programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024 w kwocie 200 tys. zł.

  Roboty budowlane obejmować będą m.in. remont instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek, tynków, malowanie ścian, demontaż i montaż stolarki drzwiowej, montaż parapetów.

  Planowany termin rozpoczęcia robót to 8 lipca 2024 r. 

 

  Dzięki wykonanemu remontowi, świetlica stanie się nowoczesnym i bezpiecznym miejscem, w którym uczniowie będą mogli spędzać czas w komfortowych warunkach, rozwijając swoje zainteresowania i umiejętności.